2021-06-15

Virusinis hepatitas C – tai hepatito C viruso sukeltas kepenų uždegimas. Virusinis hepatitas C-užkrečiamoji (arba infekcinė) liga. Šios ligos sukėlėjas – hepatito C virusas pažeidžia kepenis,
Sukeldamas uždegimą, kuris gali progresuoti į kepenų cirozę ir pirminį kepenų vėžį.

Skaitykite daugiau »

Birželio 9-15 dienomis Kintų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniams vyko patyriminė veikla „Išmok, tyrinėk, atrask“. Trečiokai veiklų metu susipažino su magnetu , išsiaiškino, kad magnetai būna gamtiniai ir dirbtiniai, įvairios formos, turi šiaurinį ir pietinį polius, kurie žymini N ir S raidėmis, sužinojo, kaip veikia magnetas, kurias medžiagas jis traukia, o kurių- ne.

Skaitykite daugiau »

2021-06-15

Kintų pagrindinės mokyklos pagalbos specialistės: specialioji pedagogė, logopedė Elvyra, socialinė pedagogė Jurgita, psichologo asistentė Eglė, organizavo tradicinę tapusią popietę „Dovana Lietuvai – spalvota vasara“ pradinių klasių mokiniams, skirtą skaitymo įgūdžių gebėjimams gerinti, įgalinančią mokytis bendrauti bei bendradarbiauti, būti aktyviais, smalsiais ir kūrybiškais.

Skaitykite daugiau »

2021-06-15

Vadovaujantis patvirtinto 20219-09-02 įsakymu Nr. V1-98 mokyklos Ugdymo plano 3.2.7. punktu ir atsižvelgiant į Vaiko gerovės komisijos 2021-06-14 protokolą Nr. SDG8-19

Skaitykite daugiau »

Birželio 10-11 d. 7 ir 8 klasių mokiniams vyko netradicinės veiklos netradicinėje aplinkoje.
Su septintokais, Kintų Vydūno kultūros centro kieme integruojant lietuvių k., rusų k. ir dailės žinias tema „Išgyvenimas svetimame krašte“, buvo prisiminta skaudi lietuvių tremties į Sibirą istorija. Mokinius, kuriančius Gyvybės medį, konsultavo dailės mokytoja Rita Tarvydienė.

Skaitykite daugiau »

Kintų pagrindinės mokyklos 5, 6 ir 7 klasių mokiniai įsijungė į šalyje paskelbtą visuotinę akciją sukurti Gyvenimo ir vilties atviruką, skirtą ne tik tragiškiems tautos įvykiams prisiminti, bet ir padėkoti tremtyje nukentėjusioms šeimoms ir jų palikuonims už tikėjimą ir viltį, partizanams už kovą vardan Lietuvos laisvės.

Skaitykite daugiau »

2021-06-11

2021 m. birželio 8 d. Kintų mokykloje vyko mokomosios civilinės saugos pratybos „Mokytojų, mokinių ir mokyklos darbuotojų veiksmai kilus ekstremaliai situacijai mokyklos pastate“.

Skaitykite daugiau »

2021-06-10

Įpusėjo ES lėšomis finansuojamas projektas „Veža“, skirtas 1-4 klasių mokinių skaitymo pasiekimams gerinti. Jame dalyvauja trys Šilutės rajono (Kintų, Vilkyčių pagrindinės, Žibų pradinė) mokyklos bei Prieno rajono savivaldybės Jiezno gimnazija.

Skaitykite daugiau »

2021-06-08

Birželio 8 dieną pradinių klasių mokiniai (iš kiekvienos klasės po 4 vaikus) vyko į Šilutę bei dalyvavo edukacinėse veiklose Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir H. Šojaus dvaro muziejuje.

Skaitykite daugiau »

Specialioji pedagogė, logopedė Elvyra Rimkuvienė gegužės 10 – 14 dienomis vedė netradicinę veiklą ,,Sapnavau, sapnavau, kad mėnulyje buvau”. Veikloje dalyvavo mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Jie kūrė originalias istorijas apie Mėnulį ir savo darbus iliustravo piešiniais. Buvo ugdomas mokinių kūrybiškumas, žingeidumas, pasitikėjimas savimi.

Skaitykite daugiau »