Mokyklos sąskaita paramai: LT04 4010 0435 0006 0137, Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Paramos gavėjas: Kintų pagrindinė mokykla

Gavėjo įmonės kodas: 190697016

Paskirtis – parama mokyklai.