Administracija

Asta Gužauskienė, direktorė (II vadybinė kvalifikacinė kategorija)
Ramūnas Grikšas, l.e.p. direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Jurgita Tamošiūnienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Kližentienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Rasa Kaknevičienė, buhalterė
Renata Radmacher, raštvedė
Vitalijus Šturma, kompiuterių sistemų inžinierius

Mokytojai

Vilija Ašmonaitė, lietuvių kalbos, teatro mokytoja, klasės vadovė
Rubenas Bukavickas, istorijos mokytojas
Laima Bušininkienė, vyresnioji ikimokyklinio, priešmokyklinio meninio ugdymo ir muzikos mokytoja
Loreta Butkienė, vyresnioji rusų kalbos mokytoja
Ingrida Cyrolies , biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja
Ramūnas Grikšas, vyresnysis etikos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas, geografijos mokytojas
Asta Gužauskienė, šokio ir ikimokyklinio, priešmokyklinio meninio ugdymo mokytoja metodininkė
Rasa Kaknevičienė, informacinių technologijų vyresnioji  mokytoja
Daiva Kaunienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Eglė Kelpšienė,  psichologo asistentė, klasių vadovė, neformalaus švietimo mokytoja
Lina Leikuvienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė
Elena Lučinskienė, matematikos mokytoja metodininkė
Gintarė Mačiulaitienė, pradinio ugdymo anglų kalbos mokytoja, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Asta Matvėjėvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, dailės mokytoja
Vitalija Mišinskaitė – lietuvių kalbos ir etnologijos mokytoja
Asta Neimantienė, teatro vyresnioji mokytoja
Valdas Neimantas, vyresnysis muzikos ir ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojas
Ilona Papievienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Edita Radmachermokytojų padėjėja
Sonata Rangienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji technologijų mokytoja
Elvyra Rimkuvienė, specialioji pedagogė, logopedė, pradinio ugdymo tikybos mokytoja metodininkė
Nijolė Sodonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Irena Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Vaidotas Vilkas, vyresnysis anglų ir vokiečių kalbų mokytojas
Pranciškus Viršilas, fizikos, matematikos mokytojas metodininkas, vyresnysis technologijų mokytojas
Vida Viršilienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Jurgita Tamošiūnienė, socialinė pedagogė metodininkė
Laimondas Taroza, priešmokyklinio ugdymo, psichologijos mokytojas, klasių vadovas
Lina Valaitė – informacinių technologijų, matematikos mokytoja, klasės vadovė, mokytojų padėjėja
Simona Venckienė, metodininkė daugiafunkcio centro veikloms jaunimui ir suaugusiems, neformalaus švietimo mokytoja
Antanas Viselga, vyresnysis geografijos, technologijų, žmogaus saugos mokytojas

Techniniai darbuotojai

Vilija Dreinienė, valytoja
Pranciškus Jackūnas, statinių priežiūros darbininkas
Aldona Jankauskienė, valytoja
Dalia Judžentienė, valytoja
Gediminas Judžentis, autobuso vairuotojas
Zita Kasparaitienė, aplinkos tvarkytoja
Kęstutis Kulbokas, statinių priežiūros darbininkas
Aurelija Lukoševičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Zita Sakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Danutė Sudeikienė, valytoja
Jūratė Ukrinienė, valytoja
Ilona Venckienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Laima Žalienė, skalbimo mašinų operatorė, valytoja
Elena Žarkauskienė, aplinkos tvarkytoja