Mokyklos veiklos tobulinimo planas

Pokyčio matavimo kriterijai įgyvendinant mokyklos veiklos tobulinimo planą

Tobulinimo plano tarpiniai rezultatai (2018-2019 m. m.)

Mokyklos veiklos tobulinimo plano 2018-2019 m. m. rezultatų išvados ir rekomendacijos

Veiklos tobulinimo plano 2019-2020 rezultatai

Mokyklos veiklos tobulinimo plano 2019-2020 m. m. rezultatų išvados ir rekomendacijos