Mokyklos veiklos tobulinimo planas

Pokyčio matavimo kriterijai įgyvendinant mokyklos veiklos tobulinimo planą