Asta GUŽAUSKIENĖ,
direktorė

2015-04-15 Turininga, informatyvi, kultūrinė metodinė diena Kintų mokyklos metodinių, darbo grupių pirmininkams, veiklų koordinatoriams I. Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpėje Klaipėdoje.

Programa:
1) Krašto paveldo gido interaktyvus pristatymas;
2) Parodos apie Klaipėdos miesto mokyklas „Kai Klaipėda Memeliu vadinosi: senųjų mokyklų pėdsakais“ pristatymas;
3) Profesorės dr. Palmiros Pečiuliauskienės seminaras „Naujoji Z karta: kitoks mokymasis ir pedagoginis bendradarbiavimas“.

Įgytomis žiniomis ir gauta informacija dalyvavusieji pasidalins metodinių grupių susirinkimuose.

Dėkojame Šilutės Vydūno gimnazijai, pakvietusiai draugauti metodinėje dienoje kintiškius!

Fotografavo A.Gužauskienė