Asta GUŽAUSKIENĖ,
šokių kolektyvų Kintuose vadovė

Lapkričio 28 d. Kintuose vyko tradicinis suaugusiųjų ir jaunimo pramoginių šokių festivalis „Pramoga 2014“. Dvyliktojo festivalio organizatoriai – suaugusiųjų šokių grupė „Kintai“.

Programoje dalyvavo Kintų mokyklos šokių kolektyvo „Deima“ merginų bei jaunimo grupės ir  moterų šokių grupė „Kanarėlės“.

Scenoje sukosi jaunimo poros iš Vainuto gimnazijos (vadovė Lina Šaulytė), dainavo Žemaičių Naumiesčio moterų ansamblis „Raskila“ (vadovas Valerijonas Krutikovas).

Renginį vedė Kintų Vydūno kultūros centro trio: Rita Tarvydienė, Asta Neimantienė, Reda Cirtautienė.