Gerbiamieji Tėveliai ir Visi, kurie nori ir gali prisidėti prie akcijos,

Žengiant XXI a. keliu dėl mokinių saugumo, privatumo, sąlygų gerinimo buvo svarstomas šios idėjos įgyvendinimas (Mokinių taryboje 2014-09-04, visuotiniuose mokinių tėvų susirinkimuose 2014-09-10, 2014-12-03, Mokytojų taryboje 2014-12-02, Tėvų taryboje 2014-09-10, 2014-12-03, Mokyklos taryboje 2014-12-05) ir NUTARTA:

  1. Nupirkti iš paramos fondo (tėvelių, verslininkų) ir iš mokyklos sutaupytų lėšų mokiniams persirengimo spinteles (koridoriuje);
  1. Rūbinės vietoje įrengti mokinių arbatinę, kurioje galėtų mokiniai valgyti atsineštuspriešpiečius ilgosios pertraukos metu.

Iš paramos fondo ir mokyklos sutaupytų lėšų bus perkamos aštuonių vietų spintelės, kurių kaina po 963 Lt. (vienos vietos spintelėje kaina 120 Lt.).

Laukiama bet kokio dydžio parama (pvz. 20, 50, 120, 200 ar daugiau Lt.)

Mokykloje mokosi 172 mokiniai.

Paramos skyrimas:

Gavėjas Kintų pagrindinė mokykla, kodas 190697016

Sąskaita LT044010043500060137

Paskirtis Parama mokinių spintelių įsigijimui (mokinio(-ių) vardas, pavardė)

Pirmasis spintelių užsakymas – 2014-12-22.

Kol visi mokiniai bus aprūpinti spintelėmis, viena spintele galėtų naudotis 2 mokiniai (brolis ir sesuo, draugai ir t.t. pagal susitarimą).

Senoji rūbinė bus tol, kol visi mokiniai bus aprūpinti spintelėmis.

Mokyklos taryba