Rima KRUŠIENĖ,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kintų vidurinė mokykla (mokykla pagrindine tapo nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.), siekdama gerinti ugdymo kokybę, 2014 m. balandžio, gegužės mėnesiais dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro vykdomame projekte ,,Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, 4 etapas“.

Parengtais standartizuotais testais buvo įvertinti 4 klasės skaitymo, rašymo ir matematikos, o 8 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir istorijos mokinių mokymosi pasiekimai, siekiant išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas bei būdus jiems įveikti.

Testavime dalyvavo 12 ketvirtos klasės mokinių, 19 aštuntos klasės mokinių, ir 5 mokiniai, turintys specialiuosius ugdymosi poreikius. Mokinių darbai buvo vertinami pagal  standartizuotų testų instrukcijas. Kai buvo suvesti visi mokyklos atitinkamų klasių reikiamų mokomųjų dalykų testų įvertinimai, tada duomenys buvo perduoti Nacionaliniam egzaminų centrui.

Mūsų mokyklos mokinių pasiekimų palyginimas pagal skirtingas vietoves ir mokyklų tipus:

4 klasė: matematika – 68,8 %, skaitymas – 63,2 %, rašymas – 66,3 %.
8 klasė: matematika – 58,0 %, skaitymas – 52,1 %, rašymas – 63,2 %, istorija – 44,3 %.