KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA,

Šilutės pirmosios gimnazijos KINTŲ SKYRIUS

Mokinių tėvų susirinkimas

Trečiadienį (2014-09-10) 17.00 val. Daugiafunkcio centro aktų salėje
Kintų pagrindinės mokyklos 0-10 ir Šilutės pirmosios gimnazijos
Kintų skyriaus 11-12 (3-4 gimnazijinių) klasių

MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS


Darbotvarkė:

17. 00 – bendra informacija (A.Gužauskienė):

 • tėvų įsitraukimo į mokyklos ugdomosios veiklos planavimą, organizavimą ir įgyvendinimą galimybės;
 • formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimas;
 • mokinių pavėžėjimo grafikas;
 • mokinių maitinimo galimybės;
 • mokinių taisyklės, uniforma;
 • mokinių sveikatos patikrinimas.

17.30 – darbas grupėse (klasių vadovai kartu su mokinių tėvais):

 • klasės mokinių tėvų pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus rinkimai;
 • nuomonių, siūlymų dėl pateiktos bendros informacijos pasidalinimas;
 • nutarimų priėmimas;
 • vieno asmens iš mokinių tėvų  (kuris perduos visą klasės mokinių tėvų nuomonę, siūlymus, nutarimus) delegavimas į TĖVŲ TARYBĄ.

18.00 – TĖVŲ TARYBOS susirinkimas:

 • tėvų tarybos pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus rinkimai;
 • bendri siūlymai, sprendimai dėl:

– formaliojo švietimo organizavimo;
– neformaliojo švietimo organizavimo;
– mokinių pavėžėjimo;
– maitinimo organizavimo tvarkos;
– mokinių taisyklių, uniformos;
– mokinių sveikatos patikrinimo;

 • penkių asmenų iš tėvų  tarybos (kurie perduos nuomonę, siūlymus, nutarimus) delegavimas į MOKYKLOS TARYBĄ.

Direktorė                                                                    Asta Gužauskienė