Jurgita Tamošiūnienė,
vyresnioji socialinė pedagogė

Artėjant gražiai šventei – šv. Velykoms, pirmos klasės mokytoja Elvyra Rimkuvienė balandžio 11 dieną vedė atvirą integruotą lietuvių kalbos – pasaulio pažinimo – dailės pamoką „Velykinė mokyklėlė“.

Pamokos pagrindinis tikslas: išsiaiškinti šv. Velykų prasmę, aptarti papročius, simbolius bei teikti vaikams džiaugsmą.

Šioje pamokoje buvo taikomi netradiciniai mokymo metodai: grupinis ir individualus darbas, diskusija, žaidimai, kūrybinis darbas, vaidyba.

Pamokos metu mokytoja, persirengusi Velyke, naudojo įvairias priemones: vaikai, pasipuošę kiškučių kaukėmis, sprendė kryžiažodžius, margino, rideno kiaušinius, skaitė, klausėsi pasakojimo apie Velykų papročius.

Ši pamoka pirmokams buvo išties įdomi ir naudinga. Mokiniai džiaugėsi smagia veikla, buvo gilinamos įvairių dalykų žinios bei gerinami įgūdžiai. Pamokoje dalyvavo l. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas Sonata Rangienė, socialinė pedagogė, mokytojos bei mokinių tėveliai.