Sonata Rangienė,
l.e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas

Balandžio 8 d. mūsų mokykloje vyko 1-4 klasių „Šviesoforo“ šventė, kurią organizavo Antanas Viselga, vyresnysis geografijos mokytojas, jam talkino Sonata Rangienė, vyresnioji technologijų mokytoja, Lina Leikuvienė, vyresnioji kūno kultūros mokytoja, ir Ramūnas Grikšas, vyresnysis etikos mokytojas.

Pradinių klasių mokiniai šauniai pasirodė atlikdami įvairias užduotis, buvo gerai išmokę kelio ženklus, saugiai ėjo per pėsčiųjų perėją, rodė, kaip teisingai užsidėti atšvaitus.

Kiekvienai klasei už dalyvavimą ir gerą pasiruošimą buvo padėkota ir įteikti padėkos raštai.