Nuo rugsėjo pradžios iki šio penktadienio trečiokai darė įvairius darbelius, piešinėlius, mandalas rudenėlio tema. Ir skaitė, ir skaičiavo, ir lipdė. Buvo atidarytos kūrybinės dirbtuvės!

Šį penktadienį, rugsėjo 10 dieną į klasę atvyko pasakų veikėjai, mokiniai maloniai buvo nustebinti savo klasiokų. Pasakų veikėjai buvo pakviesti pažiūrėti parodėlę „Rudenėlio takeliu“!

Ilona Papievienė,
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė