Kadangi visos mokyklos labai skirtingos:
1) mokinių, mokytojų, patalpų, įrangos skaičiumi,
2) galimybių sudarymo ir turimos patirties kokybiškai mokyti(s) nuotoliniu būdu,
mokykla pati turi priimti sprendimą kaip mokyti(s) nuo 2020-11-09 artimiausias tris savaites.

APKLAUSUS mokytojus, mokinius, tėvus ir IŠANALIZAVUS šios savaitės nuotolinio mokymo(si) rezultatus bei SULYGINUS su pavasario nuotolinio mokymo(si) tendencijomis
PRIIMTI TOKIE SPRENDIMAI:
5-10, IV kl. mokosi mišriu būdu, t.y.
pamokos – nuotoliniu būdu (pagal naują tvarkaraštį)
su tam tikrais niuansais.
NIUANSAI:
1) nuo 2020-11-09 pirmadienio į mokyklą atvyksta keletas mokinių iš 7-10 kl (juos ir jų tėvus informuos klasės vadovas), kuriems nesiseka namuose mokytis nuotoliniu būdu (pagal matomą informaciją el. dienyne)
2) nuo 2020-11-16 tokių mokinių gali padaugėti, nes bus stebimi dar keletas mokinių iš 5-10 klasių (juos ir jų tėvus informuos klasės vadovas), kuriems nesiseka namuose mokytis nuotoliniu būdu (pagal matomą informaciją el. dienyne)
3) nuo 2020-11-16, susumavus rezultatus už dvi nuotolinio mokymo(si) savaites, esant prastam mokymui(si), į mokyklą atvyksta KONKREČIAI DIENAI konkreti klasė TIESIOGINIAM darbui tam tikriems dalykams (informuos klasių vadovai)
4) KLASĖ ATVYKSTA Į MOKYKLĄ tą dieną, kai tai klasei yra paskirta apklausa ar nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (informuos klasių vadovai).
Informacija ir tvarkaraštis išsiųstas kiekvienam mokiniui asmeniškai elektroniniu paštu.
Administracijos informacija