Elvyra Rimkuvienė,
pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Mūsų mokykloje jau daugelį metų įprasta rengti šventę, skirtą Motinos dienai. Šia proga sveikinamos mamos, močiutės, joms surengiamas mokinių koncertas. Šiais metais pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos Irena Šerkienė ir Elvyra Rimkuvienė su savo mokiniais nusprendė pasveikinti ne tik mamas, močiutes, bet ir visus šeimos narius.

Gegužės 18 dieną jos vedė atvirą integruotą pamoką „Mūsų padėka šeimai už širdies šilumą“, skirtą Šeimos dienai. Joje integruota daug mokomųjų dalykų: lietuvių kalba, dorinis ugdymas, muzika, kūno kultūra, pasaulio pažinimas, dailė ir technologijos.

Tėvai džiaugėsi ir buvo nustebinti įdomia pamoka bei dviejų klasių mokinių ir jų mokytojų bendradarbiavimu.