Violeta Kližentienė,
direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

2012 m. birželio 7 d. mokykloje vyko civilinės saugos pratybos – Gaisro pavojus. Pratybų tikslas – įsitikinti ar mokiniai, mokytojai ir aptarnaujantis personalas geba per užsiėmimus įgytas žinias pritaikyti praktiškai. Pratybos parodė, kad būtina planuojamus veiksmus ekstremalių situacijų metu išbandyti praktiškai, nes tik tada įgyjami reikalingi įgūdžiai, pastebimi trūkumai ir problemos, numatomos galimybės tobulinti veiksmus.