Mokyklos veiklos rezultatai XI-oji nuotolinio darbo/mokymo(si) savaitė nuo 2020-05-25 iki 2020-05-29.