Mokyklos veiklos rezultatai X-oji nuotolinio darbo/mokymo(si) savaitė nuo 2020-05-18 iki 2020-05-22.