Mokyklos veiklos rezultatai IX-oji nuotolinio darbo/mokymo(si) savaitė nuo 2020-05-11 iki 2020-05-15.