Mokyklos veiklos rezultatai VIII-oji nuotolinio darbo/mokymo(si) savaitė nuo 2020-05-04 iki 2020-05-08.