Mokyklos veiklos rezultatai V-oji nuotolinio darbo/mokymo(si) savaitė nuo 2020-04-14 iki 2020-04-17.