Balandžio 6 – 10 dienomis „Saulučių“ grupės veikla „Velykos. Gyvybės Atbudimas“ buvo vykdoma dviem būdais: virtualiame „Saulučių“ grupės kambaryje ir savarankiška veikla namuose. Vaikams bendrauti ir atlikti užduotėles padėjo jų tėveliai. Jiems tariame nuošidų ačiū. Pirmomis dienomis vaikai buvo nedrąsūs, mažai bendraujantys, bet savaitės viduryje dauguma puikiai jautėsi ir drąsiai bendravo su grupės draugais ir mokytojais. Virtualių užsiėmimų metu vyko „Ryto ratas“ (20-30 min.), darbas grupelėmis (po 10-15 min.), individuali veikla (po 10-15 min.), „Popietinis ratas“ (20-30 min.). Kasdien grupės mokytojas pateikė užduotis, susijusias su savaitės tema ir rekomenduojamas užduotis, kurias vaikai atliko pasirinktinai. Šią savaitę aptarėme Velykų papročius ir tradicijas, aiškinomės margučių spalvų reikšmes, klausėmės pasakėlių ir dainelių apie Velykas, skaičiavome, mokėmės oraciją, atlikome įvairius darbelius, kurių nuotraukas tėveliai siuntė grupės mokytojams.. Penktadienio „Ryto rate“ vaikučius aplankė Velykų bobutė, kuri papasakojo ką veikia prieš Velykas ir kur vaikučiai turėtų ieškoti jos paliktų dovanėlių.

Daiva Kaunienė,

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė