Elvyra Rimkuvienė, specialioji pedagogė, logopedė ir Jurgita Tamošiūnienė, socialinė pedagogė organizavo netradicinę veiklą 1-6 klasių mokiniams, kuriame vaikai buvo skatinami kurti, fantazuoti, svajoti bei savo svajonėmis dalintis su kitais. 19 mokinių darbų dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse „Mano svajonė“. Visi mokiniai, kurie dalyvavo konkurse apdovanoti padėkos raštais. Trečiokė Gustė Narbutaitė bei šeštokas Darius Juodis laimėjo antrąsias vietas.