Nuo 2021-02-01 mokomės ir dirbame (ir darželis ir mokykla) vasario mėnesį tomis pačiomis karantino sąlygomis, tik į mokyklą pradedami kviesti mokytis mokiniai, kuriems nesisekė mokytis nuotoliniu būdu iš namų – mokysis nuotoliniu būdu iš mokyklos. Valgoma mokyklos valgykloje.

Skaitykite daugiau KAS KAIP MOKYSIS, DIRBS NUO 2021-02-01?

2020 m. rugsėjo mėn. Šilutės rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „VEŽA“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ šioje projekto sutartyje nurodytam […]

Skaitykite daugiau Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0009 „VEŽA“

2021-01-26

Nuo 2021-02-01 mokosi mokykloje nuotoliniu būdu tie mokiniai, kuriems nesiseka mokytis nuotoliniu būdu iš namų. Sprendimus priima Vaiko gerovės komisija kas dvi savaites. Apie priimtus sprendimus mokinį ir jo tėvus informuoja klasės vadovas.

Skaitykite daugiau Mokosi mokykloje nuo 2021-02-01

Balta žiema šiemet suteikė vaikams daug džiaugsmo. Jie lipdė senius besmegenius, šokinėjo per pusnis, lėkė rogutėmis nuo kalniukų, grožėjosi apšerkšnijusiais medžiais.

Skaitykite daugiau Kūrybinių darbų paroda „Žiemos grožis“

2021-01-25

Balta žiema šiemet suteikė vaikams daug džiaugsmo. Jie lipdė senius besmegenius, šokinėjo per pusnis, lėkė rogutėmis nuo kalniukų, grožėjosi apšerkšnijusiais medžiais. Kintų pagrindinės mokyklos 3 klasės mokiniai žiemos grožį perteikė savo kūrybiniuose darbuose.   3 klasės mokytoja metodininkė Irena Šerkienė   https://www.facebook.com/Kintupagrindinemokykla/videos/246147070370399

Skaitykite daugiau Žiemos grožis

Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos 3 klasės mokiniai  dalyvavo respublikiniame 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Kalėdų stebuklo belaukiant“, Geriausiai sekėsi Vanesai Venckutei, Ignui Jonauskui ir Benui Mačiulaičiui. Jie apdovanoti diplomais. Labai džiaugiuosi savo mokiniais, kurie aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, projektuose. Šaunuoliai.

Skaitykite daugiau Diplomai trečios klasės mokiniams!

2021-01-20

Respublikiniame 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Kalėdų stebuklo belaukiant“, kuris vyko Plungės rajono Alsėdžių  Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje gruodžio  1 – 22 dienomis, dalyvavo  ir mūsų mokyklos antrokai. Puikiai sekėsi: Nojui Zikui, Rokui Šertvyčiui, Urtei Vyšniauskaitei ir Saulei Bžeskutei! Jie apdovanoti diplomais, o jų mokytoja Ilona Papievienė –padėka. Šaunuoliai!

Skaitykite daugiau Diplomai antros klasės mokiniams!

Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018-03-27 patvirtintus  įsakymu Nr. V-279 „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimo nuostatus“  ir 2021-01-11 Nr. V-48 redakciją bei 2017-01-17 Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 ir jo pakeitimus visų mokyklų direktorių metų veiklos ataskaitą vertina visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, […]

Skaitykite daugiau Direktorės Astos Gužauskienės 2020 metų veiklos vertinimas

2021-01-19

4 klasės mokiniai fizinio lavinimo pamokos metu įgyvendino užduotį –  nulipdyti senį Besmegenį. Pasigrožėkime ketvirtokų Besmegeniais.

Skaitykite daugiau Fizinio lavinimo pamoka kitaip

2021-01-13

Kintų pagrindinė mokykla sausio 13 d. jungėsi prie visuotinės pilietiškumo iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Skaitykite daugiau Atmintis gyva, nes liudija