2020-03-31

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) NUO 2020-03-30 SUSITARIMAI Skaitykite daugiau »

Daiktų atsiėmimo laikas ir sąrašai

2020-03-25

KAIP RUOŠTIS PAMOKOMS?

REKOMENDACIJOS IZOLIAVIMOSI LAIKOTARPIUI ASMENIMS, TURĖJUSIEMS RIZIKĄ UŽSIKRĖSTI NAUJUOJU KORONAVIRUSU (COVID-19)

Jeigu 14 d. laikotarpiu turėjote riziką užsikrėsti naujuoju koronavirusu (COVID-19), t. y. lankėtės paveiktose teritorijose, siekiant užkirsti kelią galimam infekcijos plitimui, Jūs turite likti namuose (izoliuotis) 14 d. po paskutinės buvimo paveiktoje teritorijoje dienos ir būti pasiekiamas visą izoliavimosi laikotarpį telefonu ir el. paštu. Prašome atidžiai perskaityti šią informaciją. Skaitykite daugiau »

2020-03-24

„Daiktų koridorius“ bus atidarytas
kovo 26-27 dienomis nuo 15.00 iki 19.00 val.
Daiktus atsiimti galės TIK VIENAS IŠ TĖVŲ (globėjų/rūpintojų)

KOKIE DAIKTAI BUS PERDUODAMI?
1. VISI daiktai iš persirengimo spintelių(IUG, PUG, 1-10, III-IV)
2. „Mokytojų lauknešėliai“ mokymuisi

Skaitykite daugiau »

2020-03-20

Pageidaujamų pasiimti daiktų iš PERSIRENGIMO SPINTELIŲ (informaciją pateikus el.p. jurgitatamosiuniene@kintumokykla.lt ) ir reikalingų nuotolinėms pamokoms suruoštų „MOKYTOJŲ LAUKNEŠĖLIŲ“ perdavimas organizuojamas kovo 26-27 dienomis mokykloje „DAIKTŲ KORIDORIUJE“

Kad „nepasimestume“ ir sutaupytume laiko, laiške PRAŠOME NURODYTI:
1) mokinio klasę
2) mokinio vardą pavardę
3) daiktų sąrašą (pagal svarbą nuo 1 iki…)
4) kas kreipiasi (ne visada įmanoma „atspėti“ pagal adresus: nei kas rašo, nei dėl kurio konkrečiai mokinio daiktų kreipiamasi)
AČIŪ!

Informaciją apie daiktų kiekio perdavimo galimybės, konkretų laiką, pasiėmimo būdus sekite socialinio tinklo „Facebook“ mokyklos paskyroje „Kintų pagrindinė mokykla“.

KV (krizių valdymo) komanda

Šiuo metu mokykloje po 5 be pamokų dienų (nuo 2020-03-13): kas įvyko? kas vyksta? kas vyks?

I. KAS ĮVYKO?
1. Jau turima pilna informacija apie mokytojų galimybes dirbti ne mokykloje.

2. Apklaustos visos šeimos, kuriose 1-10, III-IV klasių mokiniai, apie galimybes mokytis namuose.

3. Priimtas sprendimas kokiomis priemonėmis bus vykdomas nuotolinis mokymas(is) pirmas dvi savaites nuo 2020-03-30 iki 2020-04-10:
a) el.paštas – temos aiškinimui, užduotims, konsultavimui,
b) e.test sistema – atsiskaitymui už kiekvieną pamoką,
c) el.dienynas – vertinimui (ir žiniai tėvams, administracijai) už darbą kiekvieną pamoką.

PAGRINDINIS TIKSLAS
Per dvi savaites visiems (mokytojams+mokiniams+tėvams) žengiant pirmuosius žingsnius:
1) laikytis susitarimų ir „įeiti“ į nuotolinio mokymo(si)režimą
2) išspręsti visus kylančius techninius trikdžius, rasti galimybes KIEKVIENAM mokyti(s).

Skaitykite daugiau »

Nuo 2020-03-13 Kintų mokyklos Krizių valdymo komanda kiekvieną darbo dieną 8.30 val. renkasi į susirinkimus (nuo 2020-03-18 nuotolinius) aktualių klausimų svarstymams, sprendimų priėmimams dėl nuotolinio darbo/mokymo(si) organizavimo.

Skaitykite daugiau »

2018 metais buvo organizuojama pirmą kartą, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. O mūsų pirmokėliai dalyvavo kovo 2-6 dienomis. Olimpiados metu pirmokėliai turėjo galimybę susitelkti bendram mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų (savitvardos, savimonės, socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir sprendimų priėmimo aspektais) ugdymui.  Skaitykite daugiau »